ADPAR raspunde argumentelor CSA

ADPAR raspunde argumentelor CSA
Asociatia Distribuitorilor de Piese Auto din Romania continua demersul sau, raspunzand punctual si cu exemple argumentelor CSA cu privire la: legalitatea practicilor companiilor de asigurari de a efectua plata despagubirilor si catre furnizorii de piese auto, problema intermedierii comertului cu piese de catre asiguratori si ingradirea dreptului unitatilor reparatoare de a achizitiona piese, discount-urile/comisioanele/bonusurile obtinute de asiguratori datorita practicilor acestora.
Distribuie pe Facebook
In atentia: Mona Cucu - Director General DGRAAO
Marineala Nemes - Director General DGJ

Referitor la: Adresa Raspuns nr. 25481 / 05.09.2011

Consecventi demersului nostru de a aduce la cunostinta autoritatilor practicile ilegale si
anticoncurentiale ale unor companii de asigurari care activeaza in Romania, pentru a investiga si controla
potrivit competentelor legale asemenea fapte si a dispune in consecinta masurile legale, mentionam ca
dezaprobam comunicatul dvs. din 07.09.2011, prin care raspundeti scrisorii noastre deschise referitoare la

activitatile ilegale ale acestor companii.

In mod surprinzator, desi aveati obligatia legala sa verificati pe fond aspectele semnalate, iar pe
baza probatoriului administrat, sa dispuneti masurile legale care se impun, dvs. ati procedat la apararea
imediata a practicilor ilegale, prin emiterea comunicatului din 07.09.2011, in care denaturati aspectele
sesizate in cuprinsul scrisorii deschise, printr-o abordare simplista si inadecvata a acestora, ignorand sa
analizati faptele sesizate prin prisma prevederilor legale, dand astfel girul/garantia dvs. pentru continuarea
acestor practici profund ilegale, cu caracter vadit contraventional si chiar penal, care afecteaza atat

mediul concurential din Romania cat si bugetul general consolidat.

I. Astfel, in opinia dvs., practicile companiilor de asigurari sunt legale intrucat fac parte din
activitatea de solutionare a dosarelor de dauna, acestea avand dreptul de a efectua plata despagubirilor si
catre furnizorii de piese auto.
Sustinerea dvs. este gresita si contrara prevederilor legale, care stabilesc in mod clar si concret ca
despagubirea se face numai catre persoana prejudiciata sau catre unitatea reparatoare care a efectuat
reparatia, nefiind prevazute alte modalitati alternative de despagubire, ori posibilitatea companiilor de
asigurari de a utiliza alte proceduri de plata (art. 64 alin. (1) din Normele privind asigurarea obligatorie
de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul
nr. 5/2010 al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor).
Printr-o asemenea interpretare/abordare gresita, ati extins in mod ilegal reglementarile normative
ale platii despagubirilor, fapt ce a determint companiile de asigurari sa gaseasca si sa utilizeze alte
metode/proceduri decat cele legale de plata a despagubirilor, incalcand astfel prevderile art. 49 litera a)
din Legea nr. 136/1995 si art. 64 alin. (1) din Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila,
puse in aplicare prin Ordinul nr. 5/2010 al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor punand

astfel bariere in cale comertului si incalcand regulile concurentei.

II. De asemenea in sustinerile dvs. aratati ca protocoalele de colaborare dintre companiile de asigurari
si unitatile reparatoare sau furnizorii de piese de schimb, contin termeni si conditii de lucru si de
decontare negociate, sunt incheiate tot in scopul solutionarii dosarelor de dauna si ca acestea nu ingradesc
dreptul unitatilor reparatoare de a achizitiona piese de schimb in scop de revanzare.
Sustinerea dvs. este contrazisa de insasi aceste conditii/proceduri de lucru despre care faceti
referire, intrucat prin natura activitatilor ce se deruleaza pentru achizitia pieselor de schimb necesare
remedierii daunelor acoperite de asigurarea RCA, companiile de asigurari, in mod nemijlocit:

(i) emit direct/indirect comenzi de piese de schimb catre distribuitori, in numele asiguratului;
(ii) utilizeaza platforme informatice specializate continand baze de date de piesele auto, in scopul
alegerii furnizorului si pentru emiterea comenzilor de piese auto in vederea repararii daunelor;
(iii) platesc contravaloarea pieselor de schimb, in numele pagubitului, direct catre distribuitori;
(iv) platesc catre unitatile reparatoare numai serviciile de reparatii si de manipulare piese de schimb,
preluand astfel si controland activitatea de achizitie/cumparare a pieselor de schimb, in detrimentul
unitatilor reparatoare, care nu mai pot avea o justificare economica pentru cumpararea acestor produse,
intrucat nu le pot vinde catre pagubitii asigurati, deoarece, pe de o parte, prin contractele cu companiile
de asigurari despre care faceti referire, nu li se deconteaza contravaloarea pieselor de schimb (ci numai
manopera), iar pe de alta parte piesele de schimb sunt achizionate direct/indirect de asiguratori de la

distribuitori.

Dupa cum lesne se poate constata activitatile de la pct. II. (i), (ii), (iii) constituie o intermediere
in comertul cu produse, activitate care este incadrata in grupa 461, clasele 4618-4619 CAEN, care insa
exclude activitatile specifice asigurarilor incadrate in grupa 651, clasele 6511-6512 CAEN. De asemenea,
la randul sau, activitatea de asigurare exclude operatiuni de intermediere cu produse ori cumparari de

produse.

Mai mult decat atat, prin acesta activitate de intermediere intre distribuitor si asigurat, companiile
de asigurari obtin beneficii comerciale sub forma reducerilor de pret, discounturi, comisioane pe volumele
de vanzari, bonusuri/scounturi pentru termene de plata, etc., despre care suntem convinsi ca si dvs. aveti
cunostinta ca urmare a controalelor efectuate in cursul anului 2010 si anii anteriori la companii care
utilizeaza asemenea practici precum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sustinerea dvs. ca aceste discounturi/comisioane/bonusuri obtinute de companiile de asigurari

"nu inseamna obtinerea de venituri" este extrem de grava, intrucat incearca sa apere de raspundere
companiile de asigurari vinovate de incalcarea prevederilor legii fiscale, cunoscut fiind ca prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal instituie caracterul de venit si pentru sumele obtinute sub forma
de discount/comision/bonus sau alte forme. De asemenea prin aplicarea principiului deductibilitatii
fiscale, sumele suportate/platite de distribuitori drept discounturi/comisioane/bonusuri, reprezinta pentru
acestia cheltuieli deductibile cu consecinta deducerii lor si a taxei pe valoarea adaugata, constituind in
acelasi timp venituri impozabile pentru companiile de asigurari, cu consecinta platii impozitului

corespunzator, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata.

In aceste conditii ramane de verificat si de vazut daca aceste companii, au inregistrat in evidenta
contabila, in mod corespunzator, aceste venituri si daca au platit taxa pe valoarea adaugata aferenta catre
bugetul de stat si nu cumva ne aflam intr-o situatie de evaziune fiscala de proportii, prin ascunderea
acestor venituri prin diverse inregistrari contabile inadecvate/nelegale, sau alte manopere frauduloase.
III. Din aceste considerente sustinerile dvs. conform carora sub adapostul lichidarii daunelor,
asiguratorii pot incheia contracte comerciale prin care sa stabileasca asemenea conditii de
colaborare, iar ca discounturile/comisioanele/bonusurile obtinute de acestia din derularea acestor

contracte nu sunt venituri, sunt contrare prevederilor legale.

Pentru toate aceste motive, va solicitam, ca in conformitate atributiile pe care le aveti conform
art.5 si 311 din Legea nr. 32/2000 si celelalte prevederi normative, sa efectuati controalele care se impun
la urmatoarele companii de asigurari xxxxxxxxxx si sa constatati efectuarea de catre aceste unitati, in mod direct sau indirect a urmatoarelor activitati:

(i) emiterea directa/indirecta a comenzilor de piese de schimb catre distribuitori, in numele
asiguratului;
(ii) organizarea sau utilizarea de platforme informatice specializate continand baze de date de piesele
auto, in scopul alegerii furnizorului si pentru emiterea comenzilor de piese auto in vederea repararii
daunelor;
(iii) plata contravalorii pieselor de schimb, in numele pagubitului, direct catre distribuitori;
care exced activitatilor specifice asigurarilor prevazute de clasele 6511-6512 CAEN, incalcandu-se
astfel dispozitiile legale prevazute de art. 12 alin. (4) litera f din Legea nr. 32/2000, de a desfasura
exclusiv activitatea de asigurare,
fapt ce constituie contraventia prevazuta de art. 39 alin. (2) litera l) din Legea nr. 32/2000,
si sa aplicati sanctiunile prevazute de art. 39 alin. (3) literele c),d),e) din Legea nr. 32/2000.

De asemenea va solicitam sa constatati ca prin efectuarea platilor pieselor de schimb

necesare remedierii daunelor acoperite de asigurarea RCA, direct catre distribuitori, companiile de
asigurari incalca in mod vadit prevederile art. 49 litera a) din Legea nr. 136/1995, prin aceea ca nu
efectueaza despagubirile in conformitate cu prevederile legislatiei din statul pe teritoriul caruia s-a
produs accidentul (adica nu le efectueaza conform art. 64 alin. (1) din Normele privind asigurarea
obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in
aplicare prin Ordinul nr. 5/2010 al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor), fapta ce
constituie contraventia prevazuta de art. 63 alin. (1) litera e) din Legea nr. 136/1995, sanctionata

conform art. 63 alin. (2) litera a din Legea nr. 136/1995.

In sustinerea petitiilor noastre va indicam urmatoarele mijloace de proba, pe care va solicitam, ca
in conformitate cu art. 5 si 311 din Legea nr. 32/2000 si celelalte prevederi normative, sa le cereti
companiilor de asigurari nominalizate, distribuitorilor si unitatilor reparatoare colaboratoare:
Contractele/protocoalele, anexele si actele aditionale incheiate intre companiile de asigurari cu
distribuitorii colaboratori si unitatilor reparatoare colaboratoare, despre care chiar dvs. faceti referire in
cuprinsul comunicatului.
Facturile fiscale reprezentand livrarile de produse si servicii emise de distribuitori si unitatile
reparatoare.
Documentele companiilor de asigurari care atesta plata produselor si serviciilor (ordine de plata,
extrase de cont).
Documente de corepondenta intre partile semnatare ale contractelor.
Contractele de colaborare incheiate de companiile de asigurari cu firmele care administreaza
platforme specializate cu baze de date privind piesele auto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avem speranta ca veti da curs petitiilor noastre si veti demara investigatiile si controalele care se

impun, in urma carora sa aplicati sanctiunile corespunzatoare prevazute de lege, inclusiv cele privind: (i)
interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare pentru categoria de asigurare
RCA; (ii) retragerea autorizatiei asiguratorilor; care sa stopeze astfel activitatile ilegale ale companiilor
de asigurari, in vederea asigurarii unui climat normal de desfasurare a activitatilor comerciale pe piata
pieselor de schimb auto, in caz contrar vom fi nevoiti sa ne adresam si altor institutii ale statului precum
Comisiile parlamentare de cercetare a abuzurilor, Comisiei Europene, Agentiei Nationale de Administrare

Fiscala, organelor judiciare romane.

Cu deosebita consdieratie, Haralambie Stanciu, Presedinte Asociatia Distribuitorilor de Piese Auto din Romania
Distribuie pe Facebook
mai multe