Apare un nou articol in Codul Rutier

Apare un nou articol in Codul Rutier
  • Apare un nou articol in Codul Rutier
  • Despre ce este vorba, in randurile urmatoare
Distribuie pe Facebook

Despre ce este vorba, mai precis, in randurile urmatoare.

Codul Rutier a suferit, de curand, mai multe modificari.

<<Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa punctul 40, se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:

„41. conducere auto defensiva - pregatire speciala a conducatorilor auto in vederea prevenirii accidentelor rutiere;”

2. La articolul 24¹, dupa alineatul (3), se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:

„(4) Conducatorii auto pot urma un curs de formare in vederea pregatirii speciale pentru conducere auto defensiva.

(5) Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto in domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto in domeniul conducerii auto defensive, precum si procedura de examinare si formare in domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I.

(6) Evidenta conducatorilor de vehicule care au urmat cursuri in domeniul conducerii defensive se tine de catre Politia Rutiera din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care evalueaza anual eficienta acestor cursuri raportat la gradul de implicare al absolventilor in accidente de circulatie. Procedura de tinere a evidentei si de evaluare a eficientei se stabilesc prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

Art. II. - (1) Prin exceptie de la prevederile Codului fiscal, conducatorii de vehicule prevazuti la art. 24¹ alin. (4) - (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare beneficiaza de deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea unui curs de formare in vederea pregatirii speciale pentru conducere auto defensiva, in situatia in care aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii.

(2) In situatia in care cheltuielile prevazute la alin. (1) sunt suportate de catre angajator, acesta beneficiaza, prin exceptie de la prevederile Codului Fiscal, de deducerea din impozitul pe profit/venit a cheltuielilor respective.

(3) Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare in vederea pregatirii speciale pentru conducere auto defensiva de catre conducatorii de vehicule cu varsta cuprinsa intre 18-26 ani care se afla in continuarea studiilor si nu realizeaza venit sunt deduse din impozitul pe venitul realizat de catre persoanele prevazute la art. 499 din Codul civil.

Art. III. - (1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul afacerilor interne emite ordinul prevazut la art. 24¹ alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege.

(2) Conducatorii de vehicule speciale prevazuti la art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege, care desfasoara activitatea la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor indeplini obligatia prevazuta la art. 24¹ alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii, pentru adoptarea procedurii de examinare si formare in domeniul conducerii auto defensive>, se arata in legea promulgata.

Distribuie pe Facebook
mai multe
Publicat în categoria: Legislatie Auto DATA PUBLICĂRII: 14 Ianuarie 2022