Normele metodologice de aplicare a legii privind taxa auto de poluare

Normele metodologice de aplicare a legii privind taxa auto de poluare
Guvernul Romaniei a aprobat miercuri hotararea de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Noua taxa auto se aplica incepand cu data de 13 ianuarie 2012. Iata care este Regulamentul de aplicare a noii legi cu privire la taxa de poluare.
Distribuie pe Facebook
Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a aparut marti, 10 ianuarie 2012, in Monitorul Oficial al Romaniei si va intra in vigoare, in data de 13 ianuarie 2012, conform Normelor de tehnica legislativa prevazite de Legea 24/2000. Tot de la aceasta data, Legea va putea fi si aplicata intrucat au fost aprobate si Normele care reglementeaza aplicarea acesteia.

Noua taxa se aplica numai masinilor care se inmatriculeaza incepand din 13 ianuarie 2012, data la care intra in vigoare noua Lege.


Potrivit legii care are la baza principiul "poluatorul plateste", taxa de poluare va fi platita, o singura data, atat pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt inmatriculate pentru prima data in Romania. Pentru autovehiculele inmatriculate inainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitata de catre cumparator la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, dupa ce intra in vigoare aceasta lege

Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule elimina discriminarea indirecta mentionata in hotararile Curtii Europene de Justitie, in cele doua cauze care au avut ca obiect interpretarea Art. 110 din Tratatul de Functionare al Uniunii Europene. Ca urmare a hotararilor Curtii Europene de Justitie, statul roman a fost obligat sa ia masuri pentru a elimina discriminarea indirecta in privinta platii taxei auto. Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C 402/09 Tatu spune ca taxa auto produce un dezavantaj la vanzarea masinilor second-hand din alte state pe teritoriul Romaniei, in comparatie cu autovehiculele de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura care se vand pe piata nationala avea in vedere prevederile OUG 50 din 2008, in forma sa initiala, tinand cont ca, in acea perioada, au platit taxa de prima inmatriculare numai cei care au adus din strainatate masini second-hand .

Avand in vedere reducerea taxei de poluare cu pana la 25%, cei care au platit taxa de poluare de la 1 iulie 2008 pot solicita restituirea diferentei, in cazul in care suma este mai mare decat cea rezultata din aplicarea acestei legi.

Persoanele interesate sa vada daca au de recuperat bani ca diferenta, incepand de vineri 13 ianuarie 2013, vor avea la dispozitie, pe site-ul AFM formula de calcul prevazuta de lege si care va fi utilizata si de organele fiscale.

Astfel, persoanele care constata ca au de recuperat bani din taxa auto trebuie sa depuna la organelle fiscale competente o cerere de restituire, insotita de urmatoarele documente, in original sau in copie:
o documentul doveditor al platii taxei pe poluare/ taxei speciale pentru autoturisme (chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont)
o copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
Cererile de restituire, insotite de documentele necesare sunt solutionate de catre organele fiscale, in termen de 45 zile.
Plata sumelor reprezentand diferenta de taxa platita se face de catre organul fiscal competent:
o in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire.

o la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru persoanele care nu au indicat, prin cererea de restituire, un cont bancar

Extras din hotararea privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule:

CAPITOLUL1 - ARTICOLUL 1 - Punctul (2)

Autovehiculelor din categoriile descrise la alin. (1), inmatriculate dupa 1 ianuarie 2007, pentru care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania, li se aplica taxa daca acestea se afla in una din urmatoarele situatii:
- le corespunde norma de poluare Euro 5, au fost inmatriculate pana la 31 decembrie 2010, iar pentru ele nu a fost platita taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, deoarece, la momentul inmatricularii, cuantumul rezultat in urma calcularii acesteia a fost egal cu "0";
- pentru acestea nu a fost platita taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, fiind scutite de la plata acesteia printr-o hotarare judecatoreasca;
- proprietarilor platitori ai taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule li s-a returnat cuantumul acesteia ca urmare a unei hotarari judecatoresti.

Ce observam ?

-Masinile EURO 5 care pana acum aveau taxa de poluare 0 la prima transcriere de proprietar vor plati noua taxa auto

-Cei care au reusit sa recupereze in instanta taxa auto vor fi obligati sa plateasca noua taxa la prima inmatriculare

CAPITOLUL1 - ARTICOLUL 1 - Punctul (3) - Taxa nu se aplica pentru:

a) autovehiculele pentru care in rubrica 1 "Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul dintre codurile: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e sau L7e (autovehicule cu 2 sau 3 roti ori asimilate) sau T1, T2, T3, T4 ori T5 (tractoare agricole sau forestiere);
b) autovehiculele care, in vederea scoaterii din parcul auto national si inmatricularii in alt stat, se inmatriculeaza temporar in Romania.

Ce observam ?

-Motocicletele nu platesc taxa de poluare si nici tractoarele. Oare astea nu polueaza ?

-Daca iti inmatriculezi masina temporar, nu platesti taxa de poluare


CAP. 3 Autoritatea competenta pentru calculul taxei ART. 3
(1) Taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:
a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.
(2) In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza una din operatiunile prevazute la art. 4 din lege, denumita in continuare contribuabil, trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente:
a) cartea de identitate a vehiculului;
b) documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil;
c) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 5 alin. (4), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (21).
(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, prevazuta la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului taxei de catre organul fiscal, al carui model va fi stabilit in ordinul prevazut la alin. (3).

CAP. 4 Calculul taxei ART. 5

Taxa se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:
1. Norma de poluare Euro, se regaseste codificata in cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 5 "Numarul de omologare", prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza:
Norma de poluare Euro : Codificare
Non Euro : E0 sau R0
Euro 1 : E1 sau R1
Euro 2 : E2 sau R2
Euro 3 : E3 sau R2
Euro 4 : E4 sau R4
Euro 5 : E5 sau R5 sau RE
Euro 6 : E6 sau R6 II

In cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au inscris in cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 "Sursa de energie", textul "hibrid".

2. Valoarea combinata a emisiei de CO2, exprimata in g/km, este cea inscrisa in cartea de identitate a autovehiculului la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului", pentru categoria "Autoturism M1" sau "Autoturism M1G" incadrat in norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege.
3. Capacitatea cilindrica, exprimata in cm3, se regaseste inscrisa in cartea de identitate a autovehiculului.
4. Vechimea autovehiculului, calculata ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari.
In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, data primei inmatriculari utilizata la calculul taxei este cea inscrisa la rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain. In cazul in care din documentul de inmatriculare nu reiese data exacta a primei inmatriculari se va considera data de referinta prima zi a anului de fabricatie.
5. Filtru de particule, in cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute din constructie cu filtru de particule, carora li se aplica o reducere de 25% doar daca in cartea de identitate a acestora, la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului", este inscris textul "Filtru de particule". Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispozitivul este prevazut in documentatia de omologare a autovehiculului si, suplimentar pentru autovehiculele rulate, in urma verificarii existentei si starii tehnice a acestuia.

Ce observam ?

-Taxa auto de poluare nu se plateste in functie de vechimea masinii (deci nu dupa principiul ca platesc taxa pentru cat mai e masina capabila sa polueze de acum incolo) ci in functie de data primei inmatriculari. De ex daca masina are data de fabricatie 1989, dar a fost adusa mai tarziu in tara si inmatriculata in 2005 taxa auto se calculeaza in functie de aceasta data si in cele mai multe cazuri se dubleaza ca valoare!

-In modalitatea de calcul a taxei auto nu sunt luate in considerare decat elementele care sunt trecute in cartea de identitate al masinii. Asa ca degeaba ai pus filtru de particule la diesel pentru a avea 25% reducere la taxa. Daca acest filtru nu este trecut de RAR in cartea masinii nu este luat in considerare.

CAP. 5
Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat. Reducerea suplimentara a taxei
ART. 6

(1) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustata atunci cand autovehiculul pentru care se solicita una
din operatiunile prevazute la art. 4 din lege nu se incadreaza in parametrii de referinta ai unui autovehicul considerat standard si care sunt:
1. rulajul mediu anual standard:
- M1 - 15.000 km;
- N1 - 30.000 km;
- M2 si N2 - 60.000 km;
- M3 si N3 - 100.000 km;
2. starea generala standard, specifica unui autovehicul care indeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare, iar caroseria nu prezinta semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria este curata si fara deteriorari, iar componentele de bord sunt in stare buna;
3. dotarile standard: aer conditionat, ABS si airbag.
4. vechimea autovehiculului
(2) In cazul prevazut la alin. (1), pct. 1, ajustarea se face pe baza declaratiei pe proprie raspundere, a persoanei care solicita una din operatiunile prevazute la art. 4 din lege, ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultata din cota prevazuta in anexa nr. 4 la lege, majorata cu reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(4) Rulajul mediu anual real se calculeaza prin raportarea rulajului afisat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului la vechimea calculata in functie de data primei inmatriculari.
(5) Declaratia pe propria raspundere se intocmeste de persoana in cauza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 si se depune la organul fiscal competent.
(6) Declararea nereala a rulajului autovehiculului constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor art. 292 din Codul penal.
(7) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita una din operatiunile prevazute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 4 la lege.
(8) In cazul prevazut la alin. (7), deprecierea unui autovehicul in raport cu un autovehicul considerat "standard" se calculeaza dupa formula:
D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),
unde:
D - deprecierea totala;
d1 - deprecierea stabilita in functie de vechime;
d2 - deprecierea stabilita in functie de starea generala;
d3 - deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare.


(9) Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza oricarui element dintre cele 3 elemente prevazute la alin. (8), dupa caz. In aceasta situatie, valoarea deprecierii
neajustate (d1, d2 sau d3) este egala cu 1.
(10) Deprecierea stabilita in functie de vechime (d1) se aplica pentru autovehiculele in cazul carora exista diferente mai mari de un an intre data primei inmatriculari, stabilita conform prevederilor art. 4 pct. 4, si anul de fabricatie inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Anul fabricatiei", dupa cum urmeaza:
_________________________________________
| Diferenta vechime (ani) | Coeficient d1 |
|_________________________|_______________|
| > 1 - 2 | 1,01 |
|_________________________|_______________|
| > 2 - 3 | 1,02 |
|_________________________|_______________|
| > 3 - 4 | 1,03 |
|_________________________|_______________|
| > 4 | 1,04 |
|_________________________|_______________|
(11) In cazul in care persoana care solicita una din operatiunile prevazute la art. 4 din lege nu poate face dovada primei inmatriculari a autovehiculului, se aplica prevederile art. 6 alin. (7) din lege, luandu-se in calcul ca data de referinta prima zi a anului de fabricatie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.
(12) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) are in vedere alte aspecte decat cele care fac obiectul omologarii si inspectiei tehnice periodice, si anume
aspectul exterior si interior al autovehiculului, tinandu-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiteriei si a componentelor de bord.
(13) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:
______________________________________________
| Aspect/Stare generala| Coeficient d2 |
| |_______________________|
| | Standard | Inferioara |
|______________________|__________|____________|
| Aspect exterior | 1,0 | 1,05 |
|______________________|__________|____________|
| Aspect interior | 1,0 | 1,05 |
|______________________|__________|____________|
(14) Deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotarilor considerate drept optionale in raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnica a autovehiculelor se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:
______________________________________
| Dotare | Coeficient d3 |
|______________________|_______________|
| Fara aer conditionat | 1,05 |
|______________________|_______________|
| Fara ABS | 1,05 |
|______________________|_______________|
| Fara airbag | 1,05 |
|______________________|_______________|
(15) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevazute la alin. (8), se inmulteste cu cota de reducere a taxei din anexa nr. 4 la lege, stabilita initial,
rezultand noua cota de reducere pentru calculul taxei. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(16) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depasi costul operatiunilor de expertiza, se stabileste prin decizie a Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" si se publica pe site-ul acesteia, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme metodologice.
(17) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele avute in vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare si cota de reducere care decurge din acestea.
(18) Contribuabilul care urmeaza sa efectueze una din operatiunile prevazute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atat pentru cazul prevazut la alin. (1) pct.1, cat si pentru cazul prevazut la alin. (7). In aceasta situatie, la calculul taxei se ia in considerare cota de reducere rezultata din inmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (8) cu suma dintre cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4 la lege si reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(19) Atunci cand contribuabilul a platit taxa, calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, acesta poate solicita recalcularea sumei platite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (7).
(20) In baza cererii si a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", autoritatea fiscala competenta procedeaza la recalcularea sumei reprezentand taxa.
(21) In situatia in care contribuabilul considera ca deprecierea autovehiculului sau este mai mare decat deprecierea rezultata pe baza cotei initiale de reducere si/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa in baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuala a autovehiculului in cauza. In acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de catre un expert al Corpului Expertilor Tehnici, care in raportul de expertiza privind evaluarea individuala a autovehiculului va inscrie si cota reala de reducere a taxei corespunzatoare acelui autovehicul.
(22) Pe baza cotei reale de reducere, stabilita potrivit alin. (21), autoritatea fiscala competenta va proceda la calcularea taxei.

Ce observam ?

-RAR-ul este sfant. Vrei o reducere suplimentara de taxa? Va trebui sa mergi cu ea la RAR sa ii faci o expertiza care nu se stie inca cat va costa, dupa care vezi daca poti obtine sau nu o reducere suplimentara de taxa auto.

-Crezi ca pacalesti statul si cu o masina foarte depreciata o sa ai taxa foarte mica ? Raspunsul este negativ. In cazul in care masina este foarte depreciata si reducerea de taxa depaseste procentul de 90%, reducere maxima pe care o poti obtine este de 90%

Calculeaza si tu TAXA AUTO pentru masina ta, folosind calculator special!


Distribuie pe Facebook
mai multe